Poděkování Obchodní společnosti KREDIT, spol. s r.o.

23.07.2021 11:08

Dětský domov Uherské Hradiště vyjadřuje velké poděkování p. Petru Ševčíkovi, řediteli Obchodní společnosti KREDIT, spol. s r.o., za poskytnutí sponzorského daru - regálového skladovacího systému, který bude sloužit k vybavení místnosti určené pro účely uskladnění sezonních sportovních pomůcek a potřeb našich dětí. Vážíme si vstřícného gesta, děkujeme za zdárný a rychlý průběh při zajištění a dodání sortimentu.

Děkujeme, vážíme si Vašeho zájmu a sponzorské pomoci při naplňování potřeb našich dětí

Zaměstnanci Dětského domova Uherské Hradiště

Kontakt

Dětský domov Uherské Hradiště Jiřího z Poděbrad 313
686 01 Uherské Hradiště

IČO 603 717 73
ČÚ 555 834 0277 / 0100
Datová schránka:
ID gx8vx82
Tel 572 552 345
Fax 572 554 608
reditelka@detskydomov.com