Projekt Patron

26.01.2018 09:09
Projekt Patron je společným projektem Ligy otevřených mužů a Múz dětem. Je projektem, do kterého jsou aktuálně zařazeni 2 chlapci a 2 děvčata. Jeho cílem je podporovat schopnost mladých mužů a žen ve věku 17-21 let vyrůstajících v zařízení náhradní výchovy začlenit se do společnosti, včetně získání  a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života. Patronské dvojice se scházejí přibližně jednou za měsíc, ale i v mezidobí jsou ve spojení např. prostřednictvím telefonů či sociálních sítí. Velkým úspěchem pro nás bude, pokud kontakt mezi dvojicí bude zachován i poté, co mladý dospělý opustí dětský domov. Tím by se stal projekt ještě více smysluplným a užitečným.
 
Mgr. I.Lacková

Kontakt

Dětský domov Uherské Hradiště Jiřího z Poděbrad 313
686 01 Uherské Hradiště

IČO 603 717 73
ČÚ 555 834 0277 / 0100
Datová schránka:
ID gx8vx82
Tel 572 552 345
Fax 572 554 608
reditelka@detskydomov.com