Spolupráce s Nadaci O2

14.10.2020 15:05

Bezpečně v digitálním světě.

Náš dětský domov se úspěšně zapojil do grantové výzvy O2 Chytrá škola a získal tak finanční prostředky na realizaci projektu. Tímto bychom chtěli moc poděkovat Nadaci O2, díky které jsme získali finanční podporu na osvětu a vzdělávací aktivity (jak pro děti, tak i pro vychovatele) v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti, dále na nákup notebooku, dataprojektoru a plátna. Projekt je naplánován na celý školní rok 2020/21.

Děkujeme.

 

Kontakt

Dětský domov Uherské Hradiště Jiřího z Poděbrad 313
686 01 Uherské Hradiště

IČO 603 717 73
ČÚ 555 834 0277 / 0100
Datová schránka:
ID gx8vx82
Tel 572 552 345
Fax 572 554 608
reditelka@detskydomov.com