,,Bertík pomáhá 2018“- projekt SPOLEČNOU CESTOU

15.02.2018 16:58

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem ALBERT v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2018.

Stěžejním cílem tohoto projektu je seznámení a propojení dětí, ať již ze zdravotních, sociálních, či jiných důvodů, začlenění dětí z dětského domova. Projekt napomáhá v rozvoji sociálního cítění dětí z dětských domovů, jejich zdravému, reálnému pohledu na budoucnost, bez zbytečného přikrášlování, propojení života s lidmi handicapovanými. Je to projekt, který iniciuje pozitivní zlepšení soužití, rozvíjí vztah ke kultuře i přírodě. Jde o obnovení starých tradic, společné setkání s lidmi se zdravotním postižením z Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě. Toto zařízení je umístěno v blízkosti našeho dětského domova a umožňuje i našim dětem pohled na reálný život. Společně se můžeme těšit na takové aktivity, jako jsou: vynášení Morany, nastudování pohádky, návštěva ZOO a útulku pro zvířátka, společné soutěže.

Kontakt

Dětský domov Uherské Hradiště Jiřího z Poděbrad 313
686 01 Uherské Hradiště

IČO 603 717 73
ČÚ 555 834 0277 / 0100
Datová schránka:
ID gx8vx82
Tel 572 552 345
Fax 572 554 608
reditelka@detskydomov.com